Statement

NL

Ik creëer vanuit een innerlijke noodzaak, intuïtief ga ik met het beeld aan de slag.

Vanuit een bepaalde fixatie worden de werken gecreëerd. Deze fixatie is een leidraad waaruit de werken worden gecreëerd en vormen zo een geheel. Ieder werk is een observatie en interpretatie van een beeld vanuit de eigen leefwereld.
Terugkerende elementen zoals de natuur, weerspiegelingen, vervreemdingen, het vastleggen van licht, enkele fluorescerende accenten zijn een rode draad doorheen het ganse werk die komen vanuit een voortdurende persoonlijke fascinatie.

Het werk is zo een poëtische reflectie van de werkelijkheid, de kijker kan ronddwalen in die wereld en zich laten verwonderen.

ENG

I create from an inner necessity, intuitively I work with the image.

The works are created from a certain fixation. This fixation is a guideline from which the works are created and therefor form a whole. Every work is an observation and interpretation of an image from my own world.
Recurring elements such as nature, reflections, alienations, the recording of light, a few fluorescent accents are a recurring theme throughout the entire work that comes from an ongoing personal fascination.

The work becomes a poetic reflection of reality, the viewer can wander around inside that world and be amazed.